Kytia na rany

Koncept vlhkého hojenia rán bol predstavený na začiatku 60. rokov ako výzva pre dovtedy „klasické“ hojenie rán. Ukázalo sa, že zabezpečením vlhkého prostredia v rane sa zvyšuje úroveň hojenia a zlepšuje sa aj následné hojenie jaziev. Moderné krytia používané pri vlhkej terapii priľnú len minimálne na lôžko rany, čo znižuje poškodenie nového tkaniva vznikajúceho pri hojení rany. Nízka alebo žiadna adherencia krytí k rane znižuje bolestivosť preväzov a zlepšuje spoluprácu pacientov pri ošetrovaní rán. Základom pre úspešné hojenie rán je správna príprava lôžka rany, ktorá zahŕňa rehydratáciu nekrotického a povlečeného tkaniva, čo umožňuje jeho efektívne odstránenie.