Kožné problémy v súvislosti s liečbou ožarovaním

Krajšia pokožka bez jaziev
Krajšia pokožka bez jaziev
22. októbra 2020
Kozne problemy v suvislosti s liecbou ozarovanim
Ožarovanie nádoru je jednou z najstarších onkologických liečebných techník. Pôsobí na nádorové bunky tak, že zahynú alebo stratia schopnosť ďalšieho množenia.

Využitie ožarovania:
• po záchovných operáciách (ak je odstránená len časť prsníka, zvyšuje sa riziko recidívy)
• u pokročilejších nádorov (u nádorov väčších ako 4-5 cm hrozí aj po odstránení celého prsníka znovuobjavenie ochorenia na hrudnej stene)
• vždy pri zasiahnutí podpazušných uzlín
• v špecifických prípadoch, vyznačujúcich sa vysokým rizikom návratu ochorenia

Ožarovanie bohužiaľ nepoškodzuje len nádorové bunky, ale aj okolité zdravé tkanivo a preto je extrémne náročné na presnosť. Aby bola rádioterapia bezpečná, musí byť dodržaný stanovený postup, ktorého nevyhnutnou súčasťou je precízna príprava pred ožarovaním, vďaka ktorej sa minimalizuje množstvo zasiahnutých zdravých buniek.

Množstvo žiarenia potrebného ku zničeniu nádorových buniek sa rozdelí do jednotlivých dávok, tzv. frakcií. Tým sa ožarovanie stáva pre pacientku znesiteľnejším a zároveň sa znižuje pravdepodobnosť neskorých zmien po ožiarení.

Lúče sú cielené presne na miesto určenia a dávka v okolí ožarovanej oblasti prudko klesá - pár centimetrov od nej je už zanedbateľná. Pravdepodobnosť celkového poškodenia organizmu žiarením je pri dodržaní predpísaného postupu nulová a dodržiavanie všetkých krokov je zabezpečené systémom viacstupňové kontroly.

Tolerancia rádioterapie je individuálna a nežiaduce účinky sa môžu prejaviť v rôznej miere.
Reakcie delíme z časového hľadiska na akútne vzniknuté a neskoré. Akútne vznikajú už v priebehu ožarovania alebo po bezprostrednom ukončení, najčastejšie do dvoch až troch mesiacov.

Najčastejšou akútne vzniknutou miestnou komplikáciou je kožný erytém. Je závislý na individuálnej citlivosti kože a podobá sa na solárnu reakciu alebo následne tvorba pľuzgierikov, kedy dochádza k mokvaniu kože.
Skorý erytém na koži vzniká u citlivých jedincov už 2. až 3. deň po započatí ožarovania.
Neskoré erytém sa objavuje medzi 2. až 4. týždňom, je výrazne tmavší a prechádza do pigmentácie a suchej deskvamácie (koža je suchšia, nadrobno sa olupuje) alebo prechádza do reakcie 2. stupňa - vlhkej deskvamácie.

Štádia postradiačnej dermatitídy:

G1 - ľahký ustupujúce erytém, epilácia, suchá deskvamácia
G2 - mierny či sýty erytém, vlhká ložisková deskvamácia, ľahký edém
G3 - splývavá vlhká deskvamácia mimo kožných záhybov,
G4 - ulcerácie, krvácanie, nekróza

Terapia podľa stupňa dermatitídy:

G1 - hydratácia pokožky, aplikácia mäkkých silikónových krytí
G2 - oplachy dezinfekčnými roztokmi, aplikácia mäkkých silikónových krytí
G3 - oplachy dezinfekčnými roztokmi, aplikácia mäkkých silikónových krytí
G4 - aplikácia gélov v kombinácii so sekundárnym transparentným silikónovým krytím

Kožná postradiačná reakcia sa prejavuje vysychaním kože, svrbením, zvýšenou pigmentáciou, začervenaním, v niektorých prípadoch až vytvorením pľuzgierikov či mokvavých plôch. Kožné reakcie sa väčšinou objavujú zhruba od 3. týždňa žiarenia a bývajú najvýraznejšie spravidla dva až tri dni po ukončení žiarenia. V ožiarenej oblasti spravidla dochádza k strate ochlpenia. Pacientka by mala byť predovšetkým poučená, aby nevhodným konaním stav kože na ožarovaných poliach nezhoršila. Je potrebné kožu chrániť pred mechanickým či iným dráždením (tesný či nepriedušný odev, škrabanie, náplasti, masti, mydlá, parfumy). Ožarované miesta sa nemajú umývať mydlom. Odporúča sa nosiť voľné, vzdušné oblečenie z prírodných látok, ktoré dobre sajú pot. Opaľovanie je nevhodné. Na ochranu kože ako preventívne opatrenie možno dnes použiť niektoré moderné prípravky na hojenie rán - napr. Vellafilm (možnosť predpísať ako zdravotnú pomôcku), ktorý sa aplikuje pred ožarovaním a kožu chráni. Vďaka transparentnosti je možné ho používať behom celého obdobia rádioterapie.

Pri liečbe mokvajúcich reakcií je klinicky potvrdená účinnosť niektorých novších prípravkov - mäkké penové krytie so silikónom Advazorb Border. Ošetrovanie postradiačnej reakcie vždy konzultujte so svojim lekárom. Žiarenie môže mať vplyv na krvotvorbu, môže dôjsť k zníženiu počtu krviniek, najmä bielych. Vďaka týmto zmenám v krvnom obraze môžete mať väčšiu náchylnosť k infekčným chorobám, preto je vhodné obmedziť návštevy veľkých kolektívov a je tiež nutné vyhýbať sa ľuďom so známkami infekčných ochorení (nádcha, kašeľ, apod.).

Akútne, počas ožarovania, sa môžu objaviť kožné reakcie, podobne prehnanému opaľovaniu na slniečku. Koža sčervená, mierne zdurená, je citlivejšia na dotyk, svrbí a môže sa objaviť aj suché olupovanie alebo až mokvanie (najmä v kožných riasach). Ku koncu liečby sa objavuje stmavnutie kože. Táto reakcia sa niekedy môže vyskytnúť aj v oblasti pod lopatkou. Okrem kožnej reakcie môžete mať ťažkosti pri prehĺtaní či bolesti v krku, individuálne sa objavuje únava.